A A A
BIP

Majątek muzeum

Grunty 63785,87
Budynki i budowle 2669739,97
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 405199,98
Maszyny i urządzenia techniczne 244613,29
Środki transportu 82589,26
Inne środki trwałe (dzieła sztuki ,eksponaty, zbiory biblioteczne ) 1369900,11
Środki trwałe w budowie 5080769,08Opublikował: Damian Danak
Publikacja dnia: 15.01.2014
Podpisał: Damian Danak
Dokument z dnia: 15.12.2011
Dokument oglądany razy: 2 945