A A A
BIP

Tryb działania

Muzeum jest samorządową instytucją kultury nienastawioną na osiąganie zysku, której celem działania jest badanie i trwała ochrona dóbr kultury oraz ich upowszechnianie.
Zadania Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli wykonywane są zgodnie ze statutem. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a bezpośredni Zarząd Województwa Lubuskiego.

Muzeum działa na podstawie:
• Ustawy z dnia 25 października 1991 r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123
z późniejszymi zmianami);
• Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz.24 z późniejszymi zmianami);

• Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych;

• Wpisu do Rejestru Instytucji Kultury Województwa Lubuskiego pod poz. 3 w dniu 4 stycznia 1999 r. i posiada osobowość prawną z mocy art. 14 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
• Statutu nadanego Uchwałą nr 116/757/2000Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 października 2000r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli


Szczegółowo organizację pracy oraz strukturę, zakresy działania jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy w Muzeum określa Regulamin Organizacyjny.Opublikował: Damian Danak
Publikacja dnia: 15.01.2014
Podpisał: Damian Danak
Dokument z dnia: 16.03.2011
Dokument oglądany razy: 2 815