A A A
BIP

Sprawozdania

SPRAWOZDANIE
z działalności merytorycznej Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli
za 2011 rok

W I półroczu 2011 Muzeum zrealizowało swoje statutowe działania prowadząc badania naukowe dotyczące rozległej tematyki dziedzictwa kulturowego regionu lubuskiego oraz upowszechniło różne formy prezentacji poprzez:

1) Wystawy (czasowe, stałe, w siedzibie, poza siedzibą, liczba, opis ważniejszych):
w siedzibie Muzeum:

1) „Mniejszości narodowe w lubuskiem” - Muzeum Miejskie Nowa Sól/ Muzeum Etnograficzne
w Ochli -zagroda kamienna -styczeń-czerwiec – I.Lew /M.Górska
2) „Wielkanocna Plastyka Obrzędowa”- pisanki i palmy ze zbiorów Muzeum Etnograficznego
w Ochli - luty/kwiecień –B.Łakoma
3) „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919”- ze zbiorów Muzeum Wojskowe w Drzonowie – Łomnica – maj – I.Soppa
4) „Kolorowe ogrody„ – wycinanka kresowa Zofii Tomeczek - w „Leśniczówce” – 08 maja do 30 czerwca B.Łakoma
5) ”Jestem stąd.Malarstwo Leopolda Kolbiarza” – „Leśniczówka” – B.Rybińska
6) „Od Portretu Trumiennego do Naszej Klasy” – w Oborze z Chodkowa – 02 wrzesień do 30 października – D.Danak
7) „Kręć się kręć wrzeciono- od ziarenka do płócienka” – obróbka lnu – W „Leśniczówce” – 25 wrzesień do 30 listopada – B.Łakoma
8) „Koszykarstwo” – rzemiosło wiejskie – maj - Spichlerz z Mierzynka – I.Soppa

Ponadplanowe wystawy:

9) „Koń w kulturze” – w Chacie z Królowa - 08 do 28 maja –D.Danak, B.Rybińska, M.Tarach,
10) „Malarstwo Jana Korcza” – W Stodole z Siecieborzyc – J.Rybińska,J.Jarosz
11) „Skansen światłem pisany” – wystawa fotograficzna Uniwersytetu Trzeciego Wieku – w Oborze
z Chotkowa 13 września do 30 październik – D.Danak,J.Stasina
12) „Cystersi – dziedzictwo kulturowe „- z cyklu „Portret Winiarzy Lubuskich – Konrad Kazimierz Czapliński” – Wieża Winiarska – 02 październik (jednodniowa) – I.Soppa

Wystawy strategiczne w ramach projektu LRPO – współpraca z innymi instytucjami i osobami prywatnymi Irena Lew

13) „25 litografii Marca Chagalla” – w stodoła z Siecieborzyc 15-30 czerwca/30 sierpnia – B.Rybińska
14) „Malarstwo Mariana Szewca” – Obora z Długiego 30 czerwca do 31 sierpnia – B.Rybińska
15) „Stroje i tkaniny” – w Oborze z Długiego od 30czerwca (stała)- M.Górska
16) „Linoryt Stanisława Pary” – Obora z Długiego 30 czerwca do 31 sierpnia – J.Rybińska, J.Jarosz
17) „Winiarstwo Kresów wschodnich” – Chata z Długiego 30 czerwca – J.Rybińska, J.Jarosz, współpraca P.Karwowski)
18) „Piwniczka winiarska- miodosytnia” – 30 czerwca – J.Rybińska, J.Jarosz, współpraca P.Karwoswski

- poza siedzibą Muzeum:
1) „Tkactwo ludowe”- Focus Mall – Zielona Góra - czasowa
2) „Lubuskie klimaty” w SP 18 – czasowa
3) „Narzędzia żniwne” – czasowa podczas Dożynek w Szprotawie
4) „Od ziarenka do płócienka” – czasowa podczas Dożynek w Otyniu

2) Gromadzenie i opracowanie zbiorów:
Pozyskano ogółem:
– Dział Kultury Technicznej
 wpisane do inwentarza i założenie kart katalogu : EKT- 86 eksponatów
 wpisane do inwentarza pomocniczego EW: 0 eksponaty
 opracowane merytoryczne zbiorów: 53 eksponaty
 wykonanie dokumentacji fotograficznej zabytków: 40 eksponatów
 wpisane do Musnet-u: 56 eksponaty


– Dział Tkanin i Strojów
 wpisanie do inwentarza i założenie kart katalogu EST: 1 eksponaty
 opracowanie merytoryczne zbiorów: 56 eksponatów
 uzupełnienie brakujących kart inwentarzowych – 5 eksponatów
 wykonanie dokumentacji fotograficznej zabytków: 243 szt.
 wpis do Musnet-u : 22 eksponaty

- Dział Sztuki Ludowej
 wpisane do inwentarza i założenie kart katalogu E-S: 0 eksponaty
 wpisane do inwentarza pomocniczego E-WP: E-WPL E-WS): 0 eksponaty
 opracowane merytoryczne zbiorów: 0 eksponaty
 wykonanie dokumentacji fotograficznej zabytków: 0 szt.
 wpis do Musnet-u: 0 szt.


– Dokumentacja fotograficzna:
 dokumentacja fotograficzna imprezy „Ginące zawody” – B.Rybińska
 dokumentacja fotograficzna wernisażu: „Wielkanocna Plastyka Obrzędowa”- D.Danak
 bieżące fotografie na stronę internetową i do bazy danych (obiekty na terenie skansenu) – D.Danak
 opracowanie fotograficzne i fotoedycja zdjęć z imprez: Kaziuki, Targi końskie”, „Majówka”- D.Danak
 fotografie i fotoedycja zdjęć na zakończenie projektu LRPO - D.Danak
 dokumentacja fotograficzna do tematu: „Krajobrazy zimowe”- W.Biernacka
 dokumentacja fotograficzna na temat: Stan DSP, Wiosenne imprezy w Skansenie, Zielarstwo,
– kontynuacja badań „Krajobraz wsi”- W.Bierncka
 dokumentacja fotograficzna z terenu ekspozycji plenerowych i we wnętrzach muzeum: 55 fotografii z imprez plenerowych „ Targi końskie”, „Majówka”, „Ginące Zawody”, lekcje muzealne oraz rok kościelny: Wielkanoc, Boże Ciało, Zielone Świątki – I.Soppa
 opracowanie fotograficzne i fotoedycja zdjęć z imprez: Lubuskie Smaki, U progu jesieni - D.Danak
 dokumentacja fotograficzna wystawy na temat pochodzenia zbiorów strojów i tkanin ME –M.Górska
 dokumentacja fotograficzna do tematu: „Rośliny lecznicze”, „Ogródek Ziołowy”, „Jesienne Imprezy w skansenie” – W.Biernacka
 dokumentacja fotograficzna imprez plenerowych i lekcji muzealnych (Święto miodu, chleba i wina”, Lubuskie smaki”, „U progu jesieni”, Lubuskie Dożynki Winiarskie”- ok.200 zdjęć – I.Soppa

- Dokumentacja filmowa:
 „Kaziuki”, wernisaż wystawy – „Wielkanocna Plastyka Obrzędowa”, - prezentacja – D.Danak
 Videoedycja filmu „Lubuskie Wigilie i Kolędowanie”, „Wspomnienie o Zofii Monczak
i Władysławie Tomczaku” – D.Danak
 Realizacja filmu promocyjnego „W skansenie” – Kielce – D.Danak
 Prezentacja multimedialna na zakończenie projektu LRPO- pt. „Kultury Europy w Kulturze Regionu” – D.Danak

– Dokumentacja fotograficzna z badań terenowych:
 dokumentacja z wyjazdu terenowego: 30 fotografii z przeniesienia zabytkowej gręplarni –M.Turzańska
 dokumentacja fotograficzna twórców i rękodzieła- dokumentacja działań twórczych Jan Papina, Tadeusz Bardelas, Grzegorz Chadzicki – B.Rybinska
 dokumentacja fotograficzna do wywiadu z ogrodnikiem – zielarzem J.Jaworskim (08.2011)-W.Biernacka
 pomocnicza dokumentacja fotograficzna wykonana podczas pozyskania łużyckich strojów ludowych – ok. 60 fotografii – I.Soppa
 dokumentacja fotograficzna W.Walkowiaka – rzeźnika z Wielkopolski – 20 fotografii – I.Soppa
 dokumentacja fotograficzna i opracowanie dotyczące twórców i rękodzieła podczas imprez muzealnych – B.Rybińska

- Zbiory biblioteczne – zarejestrowano:
 w ramach prenumeraty : 17 egzemplarzy wydawnictw ciągłych
 w ramach zakupu: 37 egzemplarzy książek (w tym 5 egzemplarzy wydawnictw naukowych)
 w ramach przekazania 38 egzemplarze książek
 otrzymane w darze: 35 egzemplarzy
 inne: 28 pozycje
 wprowadzono do katalogu Musnet 2250 pozycji

3. Prace badawcze i naukowe:
 Wywiad z Leopoldem Kolbiarzem, Marianem Szewcem, badania nad materiałami do dotyczącymi twórczości malarskiej – B.Rybińska
 Badania nad współczesnym rękodziełem ludowym i artystycznym – wywiady z twórcami A.Golębniak, B.Sarnowska, S.Kawiak, ,J.Bartoś, W.Maćkowiak oraz nad kontynuacją rodzinnych tradycji przeniesionych na ziemie lubuską w wyniku przesiedlenia – wywiady z twórcami I.Maksymczak, M.Kieleczawą – B.Rybińska
 Badania nad kulturą Serbołużyczan –budowa scenariusza ekspozycji I.Soppa
 Badania nad kulturą przesiedleńców z kresów Pd-Wsch.-budowa ekspozycji:Bukowińskie tkaczki ludowe Marta Najdek i Agnieszka Kuczak
 Wywiad z Reginą Buganik – ( materiał do opracowania ulotki do wystawy „Kręć się kręć wrzeciono”)
 Wywiad z ogrodnikiem –zielarzem J.Jaworskim - W.Biernacka
 Badania naukowe - zebranie materiałów na temat tradycji pszczelarskich, na temat Gintera Franciszka Ryborza i wielopokoleniowej tradycji rodzinnego rybołówstwa – B.Rybińska


4. Działalność wydawnicza :
Redakcja wydawnictwa, gromadzenie materiałów:
 Wydawnictwo „Kultury Europy w Kulturze Regionu” I.lew, M.Soppa
 Katalog do wystawy: „25 litografii Marca Chagalla”, „Malarstwo Szewca” – B.Rybinska
 „Winiarstwo Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej” - I.Lew, P.Karwowski
 „Kalendarz imprez „ - D.Danak
 „Wieści ze Skansenu” - dodatek do Gazety Lubuskiej _ D.Danak, J.Jarosz, J.Rybińska

5. Działalność oświatowo edukacyjna:
Cykle zajęć dla szkół:

A. Rok obrzędowy:
 Zwyczaje wielkanocne z warsztatami pisankarskimi i układania palm (III-IV)
 “Majówka w skansenie” (V)

B. Cykl agrarno – gospodarczy:
 Przetwórstwo mleka z wyrobem masła (cały rok)
 Przetwórstwo ziarna, obróbka lnu (VII-XI)
 Przetwórstwo winogron „ Tradycje winiarskie w Lubuskiem” (VII-IX)
C. Rzemiosło, rękodzielnictwo, sztuka:
 Rzeźba w drewnie, snycerka (cały rok)
 Wycinanka, malowanie na szkle, malowanie na deseczce (cały rok)
 Układanie palem wileńskich (III-IV)
 Garncarstwo (IV-IX)
 Kowalstwo (V-IX))
 Wikliniarstwo (IV-X)
 Ozdoby z bibuły, siana, słomy i kukurydzy (cały rok)
 Zabawy z folklorem (IV-X)
 W kręgu Kozła (cały rok)
 Dawne zabawy podwórkowe (V-IX)
 „Teatr lalki” (cały rok)
 Winiarstwo w Lubuskiem (IV-X)
 Św. Mikołaj jakiego nie znacie (XII)
 Wigilia naszych przodków (XII)

n Razem uczestniczyło w lekcjach : 5955 osób w 304 lekcjach

D. Rekreacja:
 ognisko na wyspie - 4667 osób;
 przejazdy bryczką konną - 3402osób;
 kulig - 19 osób,
 występy muzyków; kapel (cały rok)

E. Konkursy:
 Konkurs wiedzy o regionie „Lubuskie klimaty” ze SP nr 18 - Zielona Góra
 Dziecięce na terenie skansenu w ramach imprez plenerowych organizowanych w muzeum

Imprezy plenerowe:
 „Kaziuki” (10.04) – frekwencja – 5128 osoby – B.Rybińska, współpraca M.Górska, B.Łakoma
 „Targi końskie” (08.05) –udział hodowców, twórcy ( współpraca z ZHKZL)-frekwencja – 1284 osób - I.Lew D.Danak, M.Tarach,
 „Majówka” (15.V) – frekwencja – 1041 osób – B.Łakoma, współpraca: J.Rybińska, I.Soppa
 „Warsztaty tradycji w domu, w polu i zagrodzie” (29.05-04.06 – frekwencja–4097osób udział 58 twórców i rzemieślników – I.Soppa współpraca B.Łakoma
 „Kultury Europy w Kulturze Regionu” (30.06) – impreza na zakończenie projektu w ramach LRPO – frekwencja 116 osób – I.Lew, R.Reska- Żelek
 Europejskie Dni Dziedzictwa pod hasłem „ Kamienie milowe”
 „Święto miodu, chleba i wina”(17.07) – frekwencja 3243 osoby – B.Rybińska, współpraca: M.Górska I.Soppa, J.Rybińska
 „Lubuskie smaki” (21.08) – frekwencja- 3028 osób – J.Rybińska, M.Turzańska współpraca:W.Biernacka
 „U progu jesieni, czyli kukurydza i len” (25.09) – frekwencja- 1296 osób – B.Lakoma,M.Górska, W.Biernacka, wspólpraca:I.Soppa
 „Lubuskie Dożynki Winiarskie” ( 02.10)- frekwencja – I.Soppa , Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarzy R.Grad, współpraca: W.Biernacka


– poza terenem Muzeum:
 prezentacja oferty ME w Ochli „Edukacja –Turystyka-Rekreacja” – w Żaganiu podczas imprezy plenerowej „Noc Świętojańska” 22.06. W.Biernacka, M.Górska,J.Stasina, J.Sudakiewicz
 działania edukacyjne

Frekwencja na ekspozycjach i prezentacjach poza siedzibą muzeum nie jest monitorowana.

Imprezy na zamówienie:
Przeprowadzono 22 imprez kulturalnych, festynów i pikników na zamówienie firm i organizacji, uczestniczyło w nich – 1895 osób

6. Promocja i reklama
 Opracowanie bazy danych adresów placówek edukacyjnych ( woj. Lubuskie, Wielkopolskie, Dolnośląskie) D.Danak
 Kampania promocyjna oferty edukacyjnej związanej z okresem wielkanocnym (wysyłka elektroniczna do placówek w województwie lubuskim, wielkopolskim i dolnośląskim) D.Danak
 Promocja wernisażu wystawy: „Wielkanocna Plastyka Obrzędowa” media lokalne i portale internetowe D.Danak
 Promocja imprezy „Kaziuki”, „Targi końskie”, „Majówka”, „Ginące zawody”, „Święto miodu wina i chleba”– media lokalne, portale internetowe Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego – Biuro Promocji i Biuro Prasowe D.Danak
 Przygotowanie stoiska promocyjnego i promocja Muzeum Etnograficznego na targach „Agrotravel” w Kielcach D.Danak
 Promocja typu social media (portale społecznościowe) D.Danak
 Bieżąca reklama imprez i wydarzeń w muzeum – ulotki, afisze, zaproszenia, banery, strona internetowa, media, artykuły w gazecie - „Dobre jedzenie” D.Danak
 aktualizowanie strony internetowej współpraca z firma AMB Soft D.Danak
 Stosowanie różnych form promocji i reklamy:
- promocja i prezentacja zielarska na Festynie Świętojańskim w Żaganiu – (22.06)
- udzielenie wywiadów do mediów: Tłusty czwartek, ostatki, Kaziuki (radio Index, Eska, TVP LTR, TVP Gorzów, TVP Odra) B.Rybińska
- udzielenie wywiadów do mediów: o „Kaziukach, tradycji świąt wielkanocnych, ekspozycjach „25 litografii do Biblii Marca Chagalla” (radio „Index”, radia „Eska”, ogólnopolski III program, TVP LRT, TVP Gorzów, TVP Odra) B.Rybinska
 artykuł reklamowy do wydawnictwa „Od rzemiosła do przemysłu” D.Danak
 „Region” – Dwumiesięcznik- zapowiedzi i relacje z programem muzeum
 Lekcje muzealne „Wokół pisanki wielkanocnej”, „Wokół palmy wielkanocnej” w Miejskich Przedszkolach, Wiejskie Przedszkole, Szkoła Tańca „Gracja „ ,Kawiarnia pod Aniołami”
 Promocja telefoniczna
 Promocja imprez plenerowych w mediach, na stronie internetowej muzeum i portalach społecznościowych:, „Targi końskie”, ”Majówka”, ”Ginące zawody”, „Kultury Europy w Kulturze Regionu”, „Święto miodu, chleba i wina”, „ Lubuskie smaki”, „U progu jesieni czyli kukurydza i len” D.Danak
 Promocja wystaw czasowych i stałych w muzeum D.Danak
 Wydanie dodatku do gazety „Wieści ze Skansenu” D.Danak,J.Jarosz, J.Rybińska
 Prace nad nową wersją stroną internetową muzeum D. Danak
 Realizacja filmu promocyjnego muzeum przy współpracy z RCAK-iem pt. „ Skansen w Ochli”
 Opracowanie scenariusza programu Europejskie Dni Dziedzictwa pt. „Kamienie milowe”
 Wywiady telewizyjne i radiowe udzielane dziennikarzom regionalnych mediów – B.Łakoma
 Opracowywanie ścieżek turystycznych i edukacyjnych do wykorzystania w ramach oferty turystyczno edukacyjnej Działu Oświatowego – B.Łakoma

6. projekty inwestycyjne:

 Priorytet – „ Infrastruktura kultury” - Wykonanie drenażu odwadniającego
 „Kultury Europy w Kulturze Regionu” – translokacja 17 obiektów w ramach programu LRPO

7. Prace remontowe
 Wymiana uszkodzonego rurociągu wody do Chaty z Zajączka
 naprawa ogrodzeń w zagrodach i przy chatach ( Pogrzebowo, Jurzyn, Zajaczek, Jędrzychowiczki, winnica) i furtek wejściowych,
 naprawa konstrukcji namiotu i wycinka uszkodzonych gałęzi po wichurach,
 wykonanie rowu odwodniającego na działce 120/3,
 wykonanie chodnika do chaty z Kosobudza,
 wyrównanie terenu, wykonanie chodnika przy chacie ze wsi Kamienna,
 podniesienie i wyrównanie terenu przy Kuźni i rejonie sceny,
 wyrównanie i podniesienie terenu drogi przy oborze z Sękowa,
 bieżąca naprawa i konserwacja uszkodzonych sprzętów gospodarczych, naprawa zamków, drzwiowych, spłuczek, drzwi,
 naprawa instalacji wodnej w leśniczówce,
 demontaż, naprawa i ponowny montaż w Muzeum zakupionych zabytków między innymi gręplarnia, sieczkarnia,
 wykonanie dodatkowych dwóch kół do grillowania,
 wykonanie 40 ławek plenerowych do eksploatacji w terenie,
 wykonanie 20 siedzisk do kiosków,
 wykonanie kratowych drzwi do piwnicy winiarskiej,
 wykonanie boksów dla koni i przystosowanie stodół na czas imprezy targi końskie, oraz demontaż instalacji po imprezie
 stałe prace porządkowe.
 merytoryczna reorganizacja magazynu Działu Strojów i Tkanin

9 . Prace konserwatorskie:
- Budownictwo:
- Pałac: doraźne prace porządkowo – zabezpieczające
- Obiekty ruchome:
– Konserwacja pełna– 4szt. skrzyni,1 szafa, maszyna do ciecia buraków, kultywator, radełko, pług, łóżko metalowe, 2 szt. szaf, radełko metalowe, pług koleśny, 4 szt. świdry małe, 2 szt. dłuta, pilnik tarcik, pilnik trójkątny, kłódka, hak strażacki, grace sercowe, grace prostokątne (Dz..K.T)
– Konserwacja częściowa -75 szt. kraszanek , przygotowanie eksponatów do wystawy 5 szt, 1 skrzynia, 2 szt. kołowrotek, w trakcie prac 2szt.skrzyń, 1szt krosna., 4 kufry, 1 mebel kuchenny, 1szt. wanna drewniana, nosidła do wody, 2 szt. kanki metalowe (Dz.K.T)
– Rekonstrukcja – szt. (Dz.B)
– Konserwacja pełna – 15 szt. pająków , 7szt oleodruki.,8 szt. gwiazdy ze słomy ( Dz.Sz.L)
– Konserwacja częściowa – 2 szt. rzeźb ( Dz.Sz.L)


- Obiekty nieruchome:
– Konserwacja pełna:
– Chata z Zajączka - naprawa instalacji elektrycznej i przeróbka instalacji wodnej
– Chata z Kosobudza - konserwacja podłogi i sufitu
– wykonanie pieca w rzeźni z Łomnicy
– Stodoła z Sękowa - wykonanie posadzki w pomieszczeniu pod montaż gręplarni
– Zagroda kamienna - malowanie pomieszczeń piwnicznych i sal ekspozycyjnej w Leśniczówce

10. Pozyskiwanie środków finansowych z Unii Europejskiej, fundacji, funduszy, programów operacyjnych itp.:

Realizacja imprez rocznych w ramach KSOW i WFOŚiGW:

- KSOW: „Kaziuki”, „Warsztaty tradycji – Ginące zawody” „Święto miodu, chleba, wina i ogrodów”, „Lubuskie smaki”- WFOŚiGW „Odnowienie i rozbudowa Dydaktycznej Ścieżki Przyrodniczej o tematykę zielarską”

Opracowano projekty na 2011 rok,(Wnioski do MKiDN):
 „Dziedzictwo Kulturowe – priorytet 2- wspieranie działań muzealnych” – wystawa Pogranicze Wielokulturowość Regionu Lubuskiego”
 „Dziedzictwo kulturowe – priorytet 3 – Kultura Ludowa” - „Tradycje i sztuka ludowa w programie szkoły pod strzechą”
 Wydarzenia artystyczne – sztuki wizualne-„obyczajowość doroczna i rodzinna w lubuskiem”
 Priorytet – „ Infrastruktura kultury” - Wykonanie drenażu odwadniającego
 „Dziedzictwo kulturowe – priorytet 3 – Kultura Ludowa”-„Noc Kupały”
 Priorytet –„Infrastruktura kultury” - ”Poprawa dostępności do muzeum i wzbogacenie jego oferty turystyczno – edukacyjnej”
 „Dziedzictwo kulturowe – priorytet 2 – wspieranie działań muzealnych”, „Doposażenie pracowni konserwacji”
Opracowano projekty na 2012 rok,(Wnioski do KSOW):
 Wiosenny Jarmark Rękodzieła i plastyki obrzędowej „Kaziuki” – 25.03- B.Rybińska
 Spotkania Rodów p.n. „POLSKA WIEŚ RODZINĄ SILNA” – 03.05- B.Lakoma
 „XV Ginące zawody i umiejętności - Warsztaty tradycji w domu, polu i zagrodzie” –27.05-02.06 I.Soppa
 „Nocą we wsi – od wieści do kulturowych treści” – 02.06-D.Danak,M.Górska,M.Tarach
 „Święto Miodu i Wina” – 15.07-B.Rybińska
 „Dobre smaczne, bo lubuskie” połączona z konkursem kulinarnym „Nasze kulinarne dziedzictwo” – 26.08- J.Rybinska, J.Jarosz
 „Co ma piernik do wiatraka, czyli Żniwowanie w skansenie” -05.08-I.Soppa
 U progu jesieni – „Babiego lata nić” i „Żniwa kukurydziane” –wrzesień B.Łakoma
 „Lubuskie dożynki winiarskie w skansenie” – 07.10- I.Soppa
 „Tradycje bożonarodzeniowe na pograniczu polsko-niemieckim” – 15.12 – B.Łakoma
 „Rok obrzędowy cz.I” - plener malarsko-rzeźbiarski ekspozycja plenerowa – 14.09-22.09 – B.Rybińska

 „Plastyka Obrzędowa”- praca całoroczna – Obora z Chotkowa – B.Rybińska
 Wnioskowanie w ramach projektów miękkich o dotacje do imprez i zadań realizowanych na bieżąco w 2012 roku. J.Rybińska, J.Jarosz

Programy wieloletnie:
 Program upowszechnieniowy (imprezy plenerowe)
 Program promocyjny
 Program rozwoju infrastruktury muzeum (zabytkowej i administracyjnej)
 Plan realizacji inwestycji na lata 2007-2013 - zmiany
 Program edukacyjny „Szkoła pod strzechą”

Wykonane dokumentacje:
 Opracowanie dokumentacji dotyczącej odwodnienia kamiennej
 Ogłoszenie przetargu na Odwodnienie Chaty Kamiennej i „Wykonanie drenażu i utwardzenia terenu w rejonie Obory z Chodkowa”
 Konsultacje w kształtowaniu przestrzeni muzeum
 Opracowywanie dokumentacji zgromadzonych obiektów – kompletowanie dokumentacji po zakończeniu inwestycji
 Harmonogram realizacji inwestycji w muzeum
 Założenia do prac wodno-melioracyjnych na terenie skansenu


11. Inne informacje:
n Prace magazynowe (Dz.SiT, Dz.KT, Dz.SzL) na terenie obiektów – zabezpieczenie, oznakowanie, pakowanie zabytków
n Prace w Komisji Socjalnej, Komisja Zakupu Muzealiów,
n Przygotowywanie zaproszeń, plakatów, ulotek na wystawy i imprezy muzealne
n Nadzór na bazą Musnet
n Opracowanie plastyczne wystaw
n Organizacja i realizacja imprez popołudniowych na zamówienie

12. Stan zbiorów muzealnych z uwzględnieniem poszczególnych działów:

Lp. Dział Ilość muzealiów pozyskana
w 2011 rok
1. Dział Kultury Technicznej 86
2. Dział Strojów i Tkanin 1
3. Dział Sztuki Ludowej 0
4. Dział Budownictwa 0
Razem 87

Realizacja zadań:
Lp. Nazwa zadania Ilość zadań
w 2011 rok
1. Wystawy w siedzibie 18
2. Wystawy poza siedzibą 4
3. Imprezy plenerowe i festyny 22
4. Lekcje i pokazy muzealne 304
5. Pozyskane eksponaty 87
6. Frekwencja 36 941Opublikował: Damian Danak
Publikacja dnia: 15.01.2014
Podpisał: Damian Danak
Dokument z dnia: 15.12.2011
Dokument oglądany razy: 3 985