A A A
BIP

Oferty sprzedaży


W ramach ogłoszonego konkursu ofert na sprzedaż ciągnika Ursus C-360 lub/i przyczepy FSC Starachowice D-47A w wyniku drugiego naboru wpłynęły trzy oferty:

1. DJ. MET Józef Olak, ul. Krzywa 34, 37-450 Stalowa Wola – 7 077,00 zł.
2. Anna Gierat, ul. Fabryczna3/47, 31-553 Kraków – 9 500,00zł.
3. Piotr Skóra, ul. Pińczowska 22, 28-440 Działoszyce – 14 398,00zł.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:
Piotr Skóra, ul. Pińczowska 22, 28-440 Działoszyce – 14 398,00 zł

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie ofert.
Ogłoszenie o sprzedaży Ciągnika URSUS , typ C-360
lub/i przyczepy FSC – STARACHOWICE D-47A

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli ogłasza konkurs na sprzedaż ciągnika rolniczego URSUS, typ C-360 lub/i przyczepy FSC – Starachowice D-47A
I. Przedmiot sprzedaży:
Opis przedmiotu: Ciągnik rolniczy
Marka: URSUS
Model: C-360
Rok produkcji: 1980
Dopuszczalna masa całkowita: 2950 kg
Dopuszczalny nacisk osi: 37
Silnik: moc zamontowania: 31,20 kW
Nr identyfikacyjny VIN: 393711
Nr silnika: 0506/89
Paliwo: ON
Nr rejestracyjny: ZGY 6732
Ciągnik rolniczy marki URSUS C-360
Cena wywoławcza – 14 900 PLN brutto (słownie: czternaścietysiecydziewięćsetzłotych)

Opis przedmiotu: Przyczepa
Marki: FSC - Starachowice
Model – D-47A
Rok produkcji: 1980
Dopuszczana ładowność: 4000 kg
Masa własna: 2040 kg
Przyczepa FSC Starachowice D-47A
Cena wywoławcza –8 600 PLN brutto ( słownie: osiemtysięcysześćsetzłotych)

II. Przygotowania oferty
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do 27.09.2016 roku, pocztą polską na adres: Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli ul. Ochla – Muzealna 5, 66-006 Zielona Góra lub e-mail na adres: sekretariat@muzeumochla.pl.
Decyduje data stempla pocztowego. Ogłaszający nie ponosi odpowiedzialności za termin dostarczenia oferty wysłanej drogą pocztową.
Termin składania ofert upływa w dniu 27 września 2016 roku.
Formularz oferty do podpisu przez Oferenta.

III. Kryterium oceny
Z pośród złożonych ofert, Oferent składający ofertę z najwyższą ceną uznaną za ważną zostanie zakwalifikowany do nabycia przedmiotu sprzedaży. O tym powiadomimy pisemnie lub telefonicznie w ciągu 7 dni od daty składania ofert.
Nabywca otrzyma fakturę VAT.
Przedmiot sprzedaży zostanie wydany w ciągu 3 dni roboczych po opłaceniu faktury sprzedaży.

IV. Informacja dodatkowa
1. Przedmiot ogłoszenia można obejrzeć w Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli od godz. 9.00 do 14.00. po uprzednim umówieniu telefonicznym z p. Pawłem Kasędrą -tel. kom. 730 170 542, sekretariat 68/321 15 91
2. W przypadku pytań dotyczących strony technicznej, osoba do kontaktu p. Paweł Kasędra tel. kom. 730 170 542 , sekretariat 68/321 15 91
3. Od strony finansowej p. Marzena Sroka – p.o. Główny Księgowy – 68/321 15 91 wew. 30
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.
Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Zdjęcie przyczepy
3. Zdjęcie ciągnika

___________________________________________________________________

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/ s w Ochli informuje, że konkurs ofert na sprzedaż Ciągnika marki URSUS typ C-360 lub/i przyczepy FSC – Starachowice D-47A został unieważniony ze względu na złożenie przez oferentów ofert znacznie odbiegających od ceny wywoławczej.

Ogłoszenie o sprzedaży Ciągnika URSUS , typ C-360
lub/i przyczepy FSC – STARACHOWICE D-47A

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli ogłasza konkurs na sprzedaż ciągnika rolniczego URSUS, typ C-360 lub/i przyczepy FSC – Starachowice D-47A

I. Przedmiot sprzedaży:
Opis przedmiotu: Ciągnik rolniczy
Marka: URSUS
Model: C-360
Rok produkcji: 1980
Dopuszczalna masa całkowita: 2950 kg
Dopuszczalny nacisk osi: 37
Silnik: moc zamontowania: 31,20 kW
Nr identyfikacyjny VIN: 393711
Nr silnika: 0506/89
Paliwo: ON
Nr rejestracyjny: ZGY 6732
Ciągnik rolniczy marki URSUS C-360
Cena wywoławcza – 15 000 PLN brutto (słownie: piętnościetysięcyzłotych)

Opis przedmiotu: Przyczepa
Marki: FSC - Starachowice
Model – D-47A
Rok produkcji: 1980
Dopuszczana ładowność: 4000 kg
Masa własna: 2040 kg
Przyczepa FSC Starachowice D-47A
Cena wywoławcza –8 800 PLN brutto ( słownie: osiemtysięcyosiemsetzłotych)

II. Przygotowania oferty
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do 30.08.2016 roku, pocztą polską na adres: Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli ul. Ochla – Muzealna 5, 66-006 Zielona Góra lub e-mail na adres: sekretariat@muzeumochla.pl.
Decyduje data stempla pocztowego. Ogłaszający nie ponosi odpowiedzialności za termin dostarczenia oferty wysłanej drogą pocztową.
Termin składania ofert upływa w dniu 30 sierpnia 2016 roku.
Formularz oferty do podpisu przez Oferenta.

III. Kryterium oceny
Z pośród złożonych ofert, Oferent składający ofertę z najwyższą ceną uznaną za ważną zostanie zakwalifikowany do nabycia przedmiotu sprzedaży. O tym powiadomimy pisemnie lub telefonicznie w ciągu 7 dni od daty składania ofert.
Nabywca otrzyma fakturę VAT.
Przedmiot sprzedaży zostanie wydany w ciągu 3 dni roboczych po opłaceniu faktury sprzedaży.

IV. Informacja dodatkowa
1. Przedmiot ogłoszenia można obejrzeć w Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli od godz. 9.00 do 14.00. po uprzednim umówieniu telefonicznym z p. Pawłem Kasędrą -tel. kom. 730 170 542, sekretariat 68/321 15 91
2. W przypadku pytań dotyczących strony technicznej, osoba do kontaktu p. Paweł Kasędra tel. kom. 730 170 542 , sekretariat 68/321 15 91
3. Od strony finansowej p. Marzena Sroka – p.o. Główny Księgowy – 68/321 15 91 wew. 30
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.


Załączniki:

1. Formularz oferty
2. Zdjęcie przyczepy
3. Zdjęcie ciągnika


Ogłoszenie o sprzedaży przyczepy

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli ogłasza konkurs ofert na zakup przyczepy D-47A wywrotka nr rej ZGP 067C .
Przyczepę można oglądać w Muzeum Etnograficznym w Ochli przy ul. Muzealnej 5.
Cena wywoławcza przyczepy wynosi 2000 zł.
Oferty należy składać na piśmie w siedzibie zamawiającego do dnia 31 07 2013r w zamkniętych kopertach z dopiskiem zakup przyczepy.
Ważna oferta złożona być musi w terminie i zawierać dane Oferenta, oraz cenę zakupu nie niższą niż wywoławcza.
Z pośród złożonych ofert, Oferent składający ofertę z najwyższą ceną uznaną za ważną zostanie zakwalifikowany do zawarcia z nim umowy sprzedaży i o tym powiadomiony pisemnie lub telefonicznie w dniu otwarcia ofert 31 07 2013r o godz. 8 00.
W przypadku braku ofert kupna ogłoszenie zostanie ponowione, a w przypadku ponownego braku chętnych przedmiot sprzedaży zostanie zutylizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.Opublikował: Damian Danak
Publikacja dnia: 04.11.2016
Podpisał: Damian Danak
Dokument z dnia: 03.11.2016
Dokument oglądany razy: 6 735